Terapeuttinen keskustelu

Joskus ongelmat kasaantuvat ja saatamme jäädä niiden kanssa yksin jumiin.

Tällöin terapeutti voi olla rinnallasi miettimässä uusia selviytymiskeinoja.

Tarjoamme joustavan ja nopean pääsyn vastaanotolle, jossa pohdimme toiveitasi ja tarpeitasi elämäntilanteessasi. Arvioimme yhdessä millaista apua ja tukea voisit tarvita.

Jo muutaman kerran tapaamiset voivat antaa sysäyksen tärkeälle muutokselle.

Vaikeudet voivat olla esimerkiksi ihmissuhteisiin, jaksamiseen, kipuun, kehoon tai esimerkiksi työhön liittyvää. Lähetettä ei tarvita.

Terapeutin voit tavata vastaanotollamme arkisin klo 8-19!

Terapeutin voit tavata myös etänä.

 


Psykoterapia

Psykoterapiaa voi toteuttaa yksilöllisesti ja yhdessä, parin, perheen tai muiden läheisten kanssa.

Terapeuttinen työskentely on prosessi, jonka tarkoituksena on saada aikaan asiakkaan tarpeiden mukaisia muutoksia, helpottaa kärsimystä ja lisätä kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä auttaa asiakasta löytämään oma autenttisuutensa ja itselleen sopiva hyvä elämä. Terapeutti on asiakkaan rinnalla kulkija matkalla muutokseen ja itseymmärrykseen.

Usein psykoterapiaan hakeudutaan elämän kriisitilanteissa. Taustalla voi olla traumaattinen elämäntilanne, masennusta, ahdistusta tai esim. erilaisia kehollisia ja mielellisiä häiriöitä.

Psykoterapia on säännöllistä ja voi olla lyhyt- tai pitkäkestoista (kuukausista muutamaan vuoteen) ja siihen sitoudutaan sovitusti.

Psykoterapiaan voi hakeutua itse maksavana, jolloin lääkärinlausuntoa ei tarvita tai Kelan tukemana (kuntoutuspsykoterapia). KELAn tukeman kuntoutuspsykoterapian edellytyksinä ovat psykiatrin tekemä diagnoosi ja vähintään kolmen kuukauden hoitosuhde, jonka jälkeen psykiatri arvioi kuntoutustarpeen ja tekee mahdollisen lausunnon. Joissain tapauksissa psykoterapiaan voidaan saada korvaus myös muualta kuten vakuutuksesta.

Lue lisää:

www.mielenterveystalo.fi

www.kela.fi