Pienryhmätyöskentely, n.5-8 henkilöä, sopii monille elämän taitekohdissa ja toimii erinomaisena sosiaalisen vuorovaikutuksen tukena. Ryhmä antaa osallistujille uusia näkökulmia omaan elämäntilanteeseen, toimii vertaistukena sekä terapeuttisena interventiona niin kuin yksilötyöskentelykin. Terapeutti toimii aina ryhmän ohjaajana.
Ryhmät toimivat niin kuin yksilöterapiakin ehdottomassa luottamuksessa ja terapiaryhmän jäseniä sitoo vaitiolovelvollisuus.
 
Pidämme ryhmiä erilaisten teemojen kuten masennuksen, kivun, eron, naiseuden ja mieheyden ympärillä.
 
Ilmoitamme tällä sivulla mitä ryhmiä ja milloin ovat alkamassa.
Ryhmät kestävät tyypillisesti 10-15 x 1,5 tuntia.
 
Jos olet kiinnostunut ryhmätyöskentelystä, ota yhteyttä ja tiedustele lisää!