Työnohjaus

Työnohjaus
Halutko oppia ja oivaltaa itsestäsi jotain uutta työntekijänä, esimiehenä tai työyhteisön jäsenenä?
Onko sinulla tai teillä tarve kehittää työyhteisöänne, organisaatiotanne tai itseäsi työntekijänä?
Tarvitsetko tukea työssä jaksamiselle tai haluatko kokea enemmän työn iloa?

Työnohjaus on luottamuksellista ja kiireetöntä keskustelua ja toimintaa työhön liittyvissä asioissa. Se on pääasiassa dialogista keskustelua, jossa korostuvat vuorovaikutteisuus ja pohtiva ajattelu eli reflektiivisyys. Työnohjauksessa voidaan käyttää myös toiminnallisia menetelmiä: harjoituksia, kirjoittamista, kuvien ja symbolien käyttöä.

Työnohjauksen tavoitteet sovitaan yhdessä ja siihen sitoudutaan sovitusti. Lähtökohtana voi olla yksilölliset tarpeet tai työnantajan kanssa sovitut odotukset ja tavoitteet.

Työnohjaus voi olla yksilöllistä, pienryhmätyöskentelyä tai suurryhmäohjausta.

Lue lisää:

www.suomentyonohjaajat.fi


Coaching

Tarvitsetko elämällesi tai työelämällesi muutossuunnitelman tai uuden suunnan?

Coachaus on henkilökohtaista tavoitteen mukaista valmentamista. Tavoitteena voi olla oman osaamisen vahvistuminen, omien parhaiden puolien ja käytänteiden löytyminen ja konkreettisiin tavoitteisiin haastaminen.

Myös coachaus on vuorovaikutteinen prosessi. Coach toimii voimavaraistavana valmentajana, sparraajana ja tukena kohti asetettua konkreettista päämäärää.

Coachaus kestää tyypillisesti 5-10 x 60 min.

Lue lisää:

www.coaching-yhdistys.fi