Ratkaisu- ja voimavarakeskeisyyden historialliset juuret juontavat sosiaaliseen konstruktionismiin, systeemiteoriaan sekä perheterapiaan ja siinä keskitytään ihmisen mahdollisuuksiin, vahvuuksiin sekä elämän toimiviin osa-alueisiin.

Ratkaisukeskeisyydessä ei nimestään huolimatta keskitytä ratkaisujen etsimiseen asiakkaan puolesta vaan rohkaistaan asiakasta löytämään hänelle sopiva polku. Ongelmien ei myöskään nähdä olevan toistensa kanssa tiiviissä ja itsestään selvässä syy-seuraussuhteessa. Asiakkaan kanssa tutkitaan toiminta- ja reagointityylejä sekä ajatuksia, uskomuksia sekä kehotietoisuutta. Ihmisyyttä ja elämää ihmetellään yhdessä ja tasaveroisesti asiakkaan kanssa.

Ratkaisukeskeinen työtapa on salliva ja siihen voidaan liittää muista terapeuttisista suuntauksista hyväksi todettuja työmuotoja. Ratkaisukeskeisyys ei siis ole teoria vaan toimintamalli ja elämän filosofia.

Lue lisää:

www.ratkes.fi